Ingvar Halsnaes 242 fick gångartsdiplom

Genomförde 3-årstest och erhöll ett (inofficiellt) gångarts diplom 2006. Poäng: 988897.

Läs mer