Uppdatering

Jo, körkursen är i gång och det känns oerhört kul och inspirerande. Det är roligt att träffa så väl nya som gamla hästar och kuskar och jag hoppas att alla ska trivas och bli nöjda med kursen
Tiger är med på.

Läs mer